Van geestelijk sausje naar vreugdewijn!

Eén van mijn favoriete Bijbelboeken is Habakuk. Niet zo voor de hand liggend realiseer ik me, maar het komt door een lied wat ik op de basisschool vaak zong. En hoewel mijn geheugen mij regelmatig in de steek laat, ken ik bijna alle psalmen en liederen die ik tijdens mijn kindertijd geleerd heb nog precies uit mijn hoofd. Zo ook de vertolking van het lied van Habakuk met daarin die prachtige zin: ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn’. Ik hou van wijn, maar vreugdewijn klinkt helemaal aantrekkelijk…

Maar wij zien Jezus
Maar wij zien Jezus’ is het thema van de Pinksterconferentie die weer voor de deur staat. Op de website staat: te midden van alles, ondanks alles en dwars dóór alles heen zien wij Jezus. Dat deed me denken aan Habakuk en zijn vreugdewijn.
Heel vreugdevol begint het Bijbelboek echter niet. In tegenstelling tot andere profeten richt Habakuk zich niet tot het volk Israël, maar tot God. Eigenlijk komt het erop neer dat hij er niets van snapt hoe God omgaat met de vreselijke omstandigheden. En dat maakt dit boek verrassend actueel. Want ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik naar het onrecht in onze tijd kijk, dan begrijp ik er helemaal niets van wat God allemaal toelaat. Armoede, honger, slavernij, misbruik, oorlog, eenzaamheid. Zoveel gebrokenheid, ver weg en dichtbij. Ik huil als ik erover lees, het langs zie komen op tv of het in mijn eigen leven van alledag tegenkom.

Volgen zonder vragen
God bevragen is nou niet iets wat ik heb geleerd in mijn leven. De focus lag juist op ‘leer mij volgen zonder vragen, Vader wat U doet is goed’. Maar hoewel ik verstandelijk best weet dat God alles in Zijn hand heeft, betekent dat niet dat ik dit vertrouwen altijd zo voel en ervaar. Meer en meer kom ik tot de ontdekking dat vragen en klachten uiten naar God heel Bijbels is en dat God daar ook geen problemen mee heeft. Ik denk zelfs dat we het eens wat vaker zouden moeten doen in plaats van alles direct met een geestelijk sausje te bedekken.

Verstoppertje
Binnen onze community hebben we een schattig meisje van drie. Als zij verstoppertje speelt gaat ze op haar buik, met haar handen voor haar ogen, op de trampoline liggen. In de vaste overtuiging dat wij haar dan niet zien. Wij moeten daar altijd hartelijk om lachen. Maar ze werd ook een spiegel voor mij. Want doe ik het zelf ook niet als ik mijn vragen en klacht bedek? Alsof God ze dan niet ziet…

Vergezicht
Laten we stoppen met geestelijk verstoppertje te spelen en een voorbeeld nemen aan Habakuk. God is niet verbaasd over zijn vragen en klagen. Hij geeft uitleg en als Habakuk het dan nog niet begrijpt schetst Hij hem uiteindelijk een vergezicht waardoor Habakuk zich realiseert dat God de wereld meer liefheeft dan wijzelf en dat Hij op een dag zal afrekenen met ál het kwaad. Die diepe wetenschap doet hem afsluiten met een loflied vanuit zijn hart waarin hij ervoor kiest om God altijd te blijven vertrouwen, wat de omstandigheden ook zijn.

Vreugdewijn
Maar wij zien Jezus… Ik denk dat Habakuk het zag. De hoop van Jezus en Zijn prachtige Koninkrijk. Ik wens het jou en mij ook toe. Diep, doorleefd vertrouwen. Ondanks of misschien wel dankzij ons onbegrip en ál onze omstandigheden. Weg met het geestelijke sausje en ruimte voor bevragen zodat God dwars door alles heen onze blik kan richten op Hem en onze beker kan vullen met vreugdewijn. Geen half bekertje, maar overvloeiend veel. Genoeg om van uit te delen aan de mensen om ons heen. Zo is onze Jezus!

Tijdens de Pinksterconferentie 2023 van Opwekking zal R3NEW ook aanwezig zijn. Kom ons gerust bezoeken in de Mission Expo op zaterdag 27 mei of zondag 28 mei. 

Foto Diet (1)

Dit artikel is geschreven door Dieteke Visser, HR en Finance medewerker bij R3NEW en Onderwijsmanager bij Royal Mission.