ANBI

R3NEW is een ANBI stichting. Dit betekent dat we geen winstoogmerk hebben en dat jouw giften aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst.
 
RSIN: 853237578
KvK nummer: 58917861

CONTACTGEGEVENS

E-mail: info@r3new.nl
Telefoon: 06-33839176
Bezoek- & postadres: Bosrand 28A, 6718 ZN, Ede
Rekening: NL20 RABO 0342 4915 63

STICHTING R3NEW

DOEL

Door het initiëren, begeleiden en vermenigvuldigen van holistische wijkcommunities wil R3NEW zich inzetten voor de bloei van wijken in Nederland. De volgende projecten vallen onder Stichting R3NEW

  • Community Design (Ontwerp & Ontwikkeling)
  • Wijkcommunties KenHem
  • Wijkcommunity DeelHem
  • Wijkcommunity Hoogkerk

BESTUUR

Voorzitter
Geert van 't Veer

Secretaris
Sandra Kooij

Penningmeester
Asjon van Andel

DAGELIJKS BESTUUR

Directeur-bestuurder
René Visser

BELONINGS BELEID

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding. Het kernteam van R3NEW wordt gevormd door een aantal zelfstandige experts. Vrijwillige medewerkers ontvangen geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

JAARVERSLAGEN