Bonding en Bridging

Een belangrijk vraagstuk in de community development is hoe je verschillende groepen mensen bij elkaar krijgt. R3NEW werkt daarvoor met het zogeheten ‘bonding- en bridgingprincipe’. Daarin kijken we eerst naar hoe we mensen binnen een groep kunnen verbinden en daarna hoe we al die groepen met elkaar laten samenwerken.

Dit begint bij bonding, dat is iets dat uit zichzelf vaak al gebeurd. Mensen zoeken in eerste instantie soortgenoten op. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met dezelfde religie, hobby of leeftijd. Men voelt zich daarin vertrouwd en durft zelf ook met ideeën te komen. Binnen deze groepen is een goede plaats om te groeien in je rol als participant (zie andere blog).

Als deze groepen er zijn komt de grootste uitdaging: een link creëren tussen de verschillende groepen, oftewel, bridging. Door te praten met mensen die anders denken leer je vaak nieuwe dingen. Als mensen van verschillende religies, interesses et cetera met elkaar in gesprek gaan kan er een goed sociaal ecosysteem vormen. De groepen kunnen dan van elkaar leren en hebben elkaar ook nodig om sterk te blijven.

Veel organisaties zijn wel veel bezig met bonding, maar vergeten daarbij bridging, terwijl juist een combinatie van de twee belangrijk is. Neem bijvoorbeeld een voetbalteam. Daar zijn verschillende linies met verschillende functies. Binnen die linies moeten men eerst met elkaar kunnen samenwerken, maar als ze vervolgens de andere linies niet begrijpen winnen ze geen enkele wedstrijd. Als je eens een aanvaller in de verdediging zet en andersom krijgen ze meer begrip voor elkaar. Er ontstaan dan verbindingen, en door die te stimuleren kweek je een sterk team.

Zo werken we ook binnen onze wijkcommunities. Die bestaan uit verschillende onderdelen, zoals duurzaamheid en zorg, maar het doel is om constant te proberen die groepen te verbinden. Dat kan zelfs al op klein niveau, ga bijvoorbeeld eens een kopje koffie drinken met die buurvrouw die 60 jaar ouder is!

De principes van bonding en bridging geven een handvat voor community development op een verbonden en inclusieve manier. R3NEW traint je graag verder in deze principes, neem voor een verkennend gesprek gerust contact met ons op!