ZINGEVING

#bewustleven | Ieder mens leeft vanuit een bepaalde visie op mens en samenleving. Goede relaties ontstaan wanneer men bereid is om de zienswijzen van de ander te verkennen. Daar wordt de basis gelegd voor een inclusieve community, waar diversiteit een verrijking in plaats van een bedreiging is. Binnen de aanpak van R3NEW krijgt zingeving een belangrijke plek, zodat een community gebouwd wordt vanuit passie en potentie.

Op deze pagina zijn enkele voorbeelden weergegeven van communityprojecten in wijken. Uiteraard kan R3NEW je helpen met talloze andere voorbeelden en mogelijkheden. Volg bijvoorbeeld onze gratis online introductie-trainingen om meer inspiratie op te doen!

Trainingsaanbod

THEMABRUNCHES

Een ontmoeting met de brandweer, wat heeft dat met zingeving te maken? Zingeving gaat over bewust leven, en keuzes maken die goed voor je zijn. Om dat te kunnen doen, helpt het voor jong en oud om samen thema’s zoals bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, spiritualiteit, talenten en politiek te verkennen. Alleen als je geleerd hebt van andersdenkenden, kun je bewust kiezen…