DE DROOM VAN R3NEW

Wij zien bloeiende wijken voor ons, waar kinderen spelen en ouderen genieten

Als volgelingen van Jezus willen we net als Hij liefde uitdelen, anderen dienen en herstel & hoop brengen op de plek waar we wonen, werken en ontspannen. Dat is niet alleen voor ons goed nieuws, maar ook voor onze families, buren, collega’s en vrienden. Tóch?

Christenen (vaak samengevat als ‘de kerk’) staan niet altijd bekend om hun sterke identiteit en hun grote inclusiviteit. Terwijl deze heel goed hand in hand kunnen gaan. Je hoeft anderen niet uit te sluiten uit angst je eigen wortels te verliezen. Andersom mag je ook gewoon trots je identiteit blijven omarmen als je middenin de diversiteit van het leven staat. Maar hoe beweeg je nu als individu en als collectief in dit spanningsveld? R3NEW gelooft dat een identiteitsgebonden wijkcommunity hierin een belangrijk antwoord kan zijn!

SMALL-e1622453563941-768x505

Wij dromen van een buurt of wijk waar kinderen spelen, en ouderen genieten. Een plek waar diversiteit mag bestaan, en een plek waar dit leidt tot interesse in plaats van afwijzing. Een buurt of wijk waar het kerkgebouw misschien op omvallen staat, maar alle waardevolle elementen een nieuwe plek in de ‘community’ krijgen. Wij dromen van een buurt of wijk waarin geloven en niet-geloven niet langer tot verzuiling leidt, maar waarin identiteit & inclusie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij dromen van een buurt of wijk waarin potentie centraal staat, in plaats van problemen. Een plek waar buren elkaars talenten zien, ook als je deze niet direct kunt waarnemen. Wij dromen van een buurt of wijk waar deze potentie samengebracht wordt tot prachtige initiatieven, tot kleurrijke communities. We geloven dat dáár waar communities zich ontwikkelen een sterke samenleving ontstaat waarin veel mogelijk is, en bloei onmiskenbaar het gevolg is van betekenisvolle relaties.

R3NEW gelooft dat identiteitsgebonden wijkcommunities dé oplossing zijn. Maar wat is het probleem? Wij zien er twee die we kort beschrijven.

Nieuwe generaties christenen willen ‘geloof in actie’

Geloven is niet meer zo vanzelfsprekend in Nederland. Jaar in jaar uit zakt het percentage actieve gelovigen, zo blijkt uit onderzoek. Maar daarmee is niet alles gezegd. De christenen die wél kiezen om met trots en volle overtuiging vanuit hun identiteit te leven, zoeken massaal naar nieuwe vormen waarin hun geloof praktischer en relevanter wordt. Voor henzelf en anderen. Nieuwe initiatieven en vormen schieten zeker tijdens en na de Corona-crisis als paddenstoelen uit de grond. De rode draad van wat er gezocht wordt: klein, relationeel, informeel & relevant. Het is niet verwonderlijk dat deze beweging vooral onder jongere generaties gezien wordt, die minder hechten aan de bekende vormen van geloven en gemeenschapsvorming én vanuit school en studentenverenigingen veel meer affiniteit hebben opgebouwd met ‘community’.

Wijken hebben initiatieven nodig die een verschil willen maken

De andere ontwikkeling zien we vanaf 2015 snel relevant worden. Vanaf het moment dat koning Willem-Alexander in zijn troonrede het onderwerp ‘participatiesamenleving’ introduceerde, is het begrip niet meer weg te denken. De overheid trekt zich weer verder terug uit het dagelijkse leven, het is steeds meer aan bewoners zelf om verbinding, sport, onderhoud en zorg in de wijken van Nederland op te pakken. Het aantal bewonersinitiatieven stijgt sinds 2015 dan ook exponentieel, maar nog niet hard genoeg. Gemeenten, fondsen, provincies: ze staan te trappelen om meer initiatieven te omarmen en via nieuwe creatieve en betrokken vormen wijken tot bloei te zien komen. Alhoewel er een grote diversiteit aan initiatieven is, hebben velen raakvlakken met dat wat in de literatuur als ‘Community Development’ bekend staat of ‘Neighborhood Transformation’. Moeilijke woorden voor wijken in bloei ;-).

Al bijna 10 jaar is R3NEW actief op het grensvlak van beide ontwikkelingen. Onze wijkcommunities zijn niet alleen een plekken waar nieuwe, kleine, betrokken en interkerkelijke discipelschapsgroepen ontstaan. Ook organiseren deze initiatieven zich als wijkcommunity (bewonersinitiatief) waarin tientallen of honderden wijkgenoten met elkaar in verbinding gebracht worden. Vriendschappen ontstaan, verschillen worden overbrugd, wijken komen tot bloei.

Wellicht dat je enthousiast bent over onze aanpak, en zou je zelf meer willen leren of gelijk al concreet aan de slag gaan in jouw wijk. R3NEW kan jou op verschillende manier een stap verder helpen. Bekijk via onderstaande link de mogelijkheden, en laat ons weten als je aan de slag wilt met R3NEW!

BEKIJK VLOGS

We hebben een korte promo gemaakt om jou wat meer beeld bij onze communities te geven. Luister hieronder naar de verhalen en toelichting van Jaap, Jouke, Aline, Pieter en René.

 

Ik wil graag nieuwsupdates ontvangen

Elke maand of bij speciale gelegenheid versturen wij een update met nieuws van de R3NEW-communities, of andere interessante ontwikkelingen. Uitschrijven kan eenvoudig, je kan dus ook zo weer van ons af.