STICHTING R3NEW

RSIN: 853237578
KvK nummer: 58917861

DOELSTELLING

Door het initiëren, begeleiden en vermenigvuldigen van holistische wijkcommunities wil R3NEW zich inzetten voor de bloei van wijken in Nederland. De volgende projecten vallen onder Stichting R3NEW

  • Community Design (Ontwerp & Ontwikkeling)
  • Wijkcommunties KenHem
  • Wijkcommunity DeelHem
  • Wijkcommunity Hoogkerk

CONTACTGEGEVENS

E-mail: info@r3new.nl
Telefoon: 06-33839176
Bezoek- & postadres: Bosrand 28A, 6718 ZN, Ede
Rekening: NL20 RABO 0342 4915 63

BESTUUR

Voorzitter
Geert van 't Veer

Secretaris
Sandra Kooij

Penningmeester
Asjon van Andel

DAGELIJKS BESTUUR

Directeur-bestuurder
René Visser

BELONINGSBELEID

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding. Het kernteam van R3NEW wordt gevormd door een aantal zelfstandige experts. Vrijwillige medewerkers ontvangen geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

JAARVERSLAGEN

2017
2018
2019
2020
2021
2022